Alkohol Terapia

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

telefon: 533 221 555 - 24h/7

Detoks alkoholowy

Skuteczny detoks alkoholowy szansą na odtrucie

 

Leczenie detoksykacyjne, czyli detoks alkoholowy, ma na celu przede wszystkim usunięcie z organizmu alkoholika toksyn nagromadzonych w wyniku nadużywania alkoholu. Proces ten, nazywany niekiedy również odtruciem alkoholowym, pozwala na przywrócenie równowagi wodnoelektrolitowej, a także na uzupełnienie jonów potasu, sodu oraz magnezu.

 

Prawidłowo przeprowadzony detoks alkoholowy to także sposób na usunięcie bądź złagodzenie objawów abstynencyjnych, zarówno tych psychicznych, jak i somatycznych. W zespołach o umiarkowanym nasileniu, pacjentom w czasie leczenia dodatkowo podaje się środki farmakologiczne. Natomiast w zespołach abstynencyjnych objawiających się nasilonymi symptomami, odtrucie alkoholowe powinno zostać przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych bądź w trakcie pobytu w szpitalu. Wówczas leczenie detoksykacyjne jest bardziej nastawione na ratowanie życia pacjenta niż na proces terapeutyczny.

 

Detoksykacja na ogół rozpoczyna się od dokładnej diagnostyki pacjenta: wykonywane są badania stanu ogólnego, ocenie zostaje poddany układ oddechowy oraz sercowonaczyniowy. Badany jest ponadto stan psychiczny: kontakt, świadomość, obecność objawów depresyjnych, lęków, zaburzeń pamięci, itp.

 

Odtrucie alkoholowe jest w wielu przypadkach niezbędne do tego, by pacjent mógł rozpocząć dalsze leczenie. Kolejnym krokiem jest terapia alkoholowa, która może odbywać się w formie indywidualnej bądź grupowej.

 

Detoks alkoholowy – sposób na pokonanie zespołu abstynencyjnego

 

Detoks alkoholowy, który proponujemy w naszym ośrodku zlokalizowanym w dogodnej części miasta Poznań, stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów na pokonanie tzw. zespołu abstynencyjnego. Objawia się on wieloma nieprzyjemnymi symptomami, takimi jak lęk, bezsenność, niepokój, rozdrażnienie, bóle mięśni i ciała, itp. Są one związane głównie z głodem biochemicznym, z którym pacjent samodzielnie nie jest w stanie sobie poradzić. Odtrucie alkoholowe w naszym ośrodku w Poznaniu pozwala złagodzić wszelkie uciążliwe objawy i odzyskać równowagę psychiczno-fizyczną, co jest szczególnie istotne dla dalszej terapii alkoholowej.

 

Terapia alkoholowa – opis oraz przebieg

 

Po zakończeniu detoksu alkoholowego, pacjent zostaje zmotywowany do rozpoczęcia leczenia terapeutycznego. Oznacza to, że po całkowitym leczeniu detoksykacyjnym, odbywającym się pod ścisłą kontrolą nadzoru lekarskiego, osoba uzależniona jest poddawana fachowej opiece psychoterapeutów.

W trakcie terapii alkoholowej w Poznaniu realizowane są kolejne cele, do których należy zaliczyć przede wszystkim utrzymanie całkowitej abstynencji. Każda terapia alkoholowa ma ponadto za zadanie zachęcanie pacjenta do zmiany sposobu myślenia i reagowania. Psychoterapia i psychoedukacja mają w leczeniu choroby alkoholowej kluczowe znaczenie, gdyż wpływają na psychikę chorego poprzez rozmowy, wiadomości, zajęcia terapeutyczne, pomagając w ten sposób powrócić do normalnego funkcjonowania.

Detoks alkoholowy pozwala na usunięcie toksyn spowodowanych zatruciem alkoholowym. Kolejnym krokiem przeprowadzanym po odtruciu jest terapia alkoholowa.

Copyright © AGNUS terapia | AlkoholTerapia.pl