Alkohol Terapia

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

telefon: 533 221 555 - 24h/7

Przymusowe leczenie alkoholika

Jak wygląda przymusowe leczenie alkoholika?

 

kieliszki pełne alkoholuLeczenie choroby alkoholowej może w naszym kraju odbywać się na kilka sposobów. Jedną z form przeciwdziałania alkoholizmowi jest terapia w miejscu zamieszkania, jednak niekiedy konieczne okazuje się przymusowe leczenie alkoholika, które odbywa się na oddziale zamkniętym ośrodka terapii uzależnień. Przymusowe leczenie alkoholowe ma za zadanie pomóc pacjentowi powrócić do normalnego funkcjonowania, a co za tym idzie, zlikwidować chęć zaprzestania dalszego spożywania alkoholu. Warto podkreślić, że leczenie odbywające się na oddziale zamkniętym zobowiązuje każdego pacjenta do przestrzegania określonych zasad. Oznacza to, że decydując się na leczenie alkoholizmu, należy mieć na uwadze regulamin danego ośrodka – to właśnie w regulaminie jest wyszczególnione, jakie prawa oraz obowiązki ma każdy z przyjętych na oddział pacjentów.

 

Przymusowe leczenie alkoholika jest szansą dla osoby uzależnionej, by mogła zrobić coś ze swoim dotychczasowym życiem. Trzeba pamiętać, że zamknięte ośrodki leczenia uzależnień nie są więzieniami, a szpitalami. Terapia odbywająca się na oddziale zamkniętym na ogół trwa od sześciu do ośmiu tygodni – w czasie jej trwania pacjent nie może opuszczać placówki. Po kilkutygodniowym pobycie w warunkach stacjonarnych, alkoholik opuszcza teren ośrodka. To, w jaki sposób poradzi sobie w dalszym życiu, w dużej mierze zależy od jego indywidualnych chęci oraz od zaangażowania w terapię.

 

Przymusowe leczenie alkoholizmu – kiedy można je zastosować?

 

Na przymusowe leczenie alkoholizmu może zostać skierowana osoba, która w związku z nadużywaniem alkoholu przyczynia się do rozkładu życia rodzinnego, powoduje demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy bądź systematycznie zakłóca spokój/porządek publiczny. W takich sytuacjach osobę uzależnioną kieruje się na badanie przez biegłego w celu podjęcia decyzji w przedmiocie przymusowego leczenia alkoholika. Na badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej).

 

Przymusowe leczenie alkoholowe – ocena skuteczności

 

Przymusowe leczenie alkoholowe jest procesem trudnym i skomplikowanym. Trzeba pamiętać, że na takie metody terapeutyczne najczęściej pacjenci zgłaszają się w wyniku presji rodziny, a nie z własnej woli. Co więcej, w większości osoby uzależnione trafiają na oddział zamknięty drogą służbową. Jedynie w nielicznych przypadkach są to osobiste decyzje alkoholików.Nie mniej jednak należy stwierdzić, że przymusowe leczenie alkoholizmu jest tym skuteczniejsze, im więcej wystąpi tak zwanych czynników sprzyjających. Zalicza się do nich: wewnętrzną motywację pacjenta, otwartą postawę wobec terapii, a także zainteresowanie procesem leczenia rodziny. Jeśli u pacjenta, nie stwierdza się innych, współistniejących zaburzeń psychicznych (depresyjnych, orientacji seksualnej), a on sam wykazuje duże zaangażowanie w leczenie, wówczas ma duże szanse na powrót do normalnego funkcjonowania.

Niekiedy konieczne okazuje się przymusowe leczenie alkoholizmu. Wówczas pacjent odbywa psychoterapię na oddziale zamkniętym ośrodka leczenia uzależnień.

Copyright © AGNUS terapia | AlkoholTerapia.pl