Alkohol Terapia

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

telefon: 533 221 555

Leczenie choroby alkoholowej - Skuteczna terapia

Na czym polega leczenie choroby alkoholowej?

 

kobieta i alkoholUzależnienie od alkoholu jest wyjątkowo podstępną chorobą, na którą może zapaść właściwie każdy, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy wykonywany zawód. Każdemu pacjentowi konieczne jest niesienie kompleksowej pomocy w staraniach o odzyskanie zdrowia. Podstawową formą leczenia choroby alkoholowej jest psychoterapia uzależnienia. Sam proces terapeutyczny jest długim i żmudnym procesem, którego efektem powinny być trwałe zmiany u osoby uzależnionej od alkoholu (dotyczące przekonań, postaw, zachowań, relacji z innymi ludźmi, przyzwyczajeń, itp.). Stacjonarne leczenie uzależnienia od alkoholu jest zarezerwowane wyłącznie dla szczególnie ciężkich przypadków. Prawidłowo prowadzone leczenie choroby alkoholowej powinno przebiegać zgodnie z przygotowanym przez terapeutę programem, ściśle dostosowanym do cech osobowościowych oraz stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta. Uzupełnieniem terapii alkoholizmu może być ponadto Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików.

 

Jak długo trwa terapia dla alkoholików?

 

Terapie uzależnienia od alkoholu stanowią kompleksowe programy leczenia, które są zaplanowane na okres wielu miesięcy, a niekiedy nawet lat. Niezbędnym warunkiem do uczestniczenia w nich jest zachowanie abstynencji. Terapia dla alkoholików zazwyczaj rozpoczyna się kilkutygodniowego intensywnego programu leczenia, najczęściej w warunkach stacjonarnych. Jego głównym celem jest wzbudzanie motywacji do wyjścia z nałogu i uświadomienie pacjentowi strat oraz konsekwencji nadużywania alkoholu. Na tym etapie leczenie choroby alkoholowej powinno składać się z zarówno z terapii indywidualnej, jak i grupowej. Każda terapia uzależnienia od alkoholu polega w przeważającej części na psychoterapii oraz psychoedukacji, a więc na oddziaływaniu na psychikę chorego poprzez nowe wiadomości, rozmowy, zachęcanie do zmiany sposobu myślenia i reagowania. Po ukończeniu kilkutygodniowego cyklu terapii alkoholizmu, pacjent najczęściej jest kierowany na zajęcia w tzw. grupie pogłębionej.

 

Kompleksowe leczenie uzależnień od alkoholu

 

Kompleksowe leczenie uzależnień od alkoholu prowadzone w naszym ośrodku w mieście Poznań składa się z dwóch głównych etapów: detoksykacji (odtrucia) oraz terapii alkoholowej. Pacjenci zgłaszający się do naszej placówki na leczenie uzależnienia od alkoholu, najpierw przechodzą wizyty diagnostyczne w celu rozpoznania problemu i oceny stanu zdrowia. W razie potrzeby są kierowani na detoks alkoholowy, po którym następuje właściwa terapia alkoholizmu. Każda terapia alkoholowa, która jest prowadzona w naszym ośrodku w mieście Poznań, stanowi starannie opracowany program leczenia, mający na celu dokonanie szeregu zmian w życiu osób uzależnionych, niezbędnych do utrzymania trzeźwości. Dzięki naszym terapiom dla alkoholików, każdy może uwierzyć, że możliwe jest życie bez używek.

Podczas leczenia uzależnień od alkoholu wykwalifikowani terapeuci pracują ze zgłaszającymi się do nas pacjentami, poświęcając im 100% swojego czasu.

Copyright © AGNUS terapia | AlkoholTerapia.pl